Tietosuojaseloste

Olemme sitoutuneet noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä ja käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti, sekä varmistamaan, että henkilötietosi ovat turvassa.

Rekisterinpitäjä

Helsinki Flea Market
Y-tynnus: 2511594-7
Merikannontie 3 A sisäpiha, 00260 Helsinki
Puhelin: 040 152 3547
Yhteyshenkilö: Ellen Hinttala, [email protected]

Mitä ja mistä keräämme henkilötietoja

Henkilötietojen tietolähteenä on asiakas itse.

Kerättävät tiedot: Asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, markkinointiluvat ja tilinumero. Lisäksi myös asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat asiakaskohtaiset tapahtumatiedot sekä viestintähistoria sekä valvontakameroiden kuvamateriaali.

Mihin ja millä perusteilla käytämme henkilötietojasi

Käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto, lainsäädännöstä tai sopimuksista johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen, tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimuksen täytäntöön panemiseen, rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnitteluun, markkinointiin, sekä asiakassuhteiden eri kanavissa tapahtuvaan hoitamiseen, hallinnointiin, seurantaan, ylläpitoon, kehittämiseen, analysointiin, mukaan lukien kohdennetut palvelu-, viestintä-, markkinointi-, kysely-, tilastointi- ja muut vastaavat toimenpiteet sekä tarvittavat todentamis- ja tietoturvatoimenpiteet. Profiloinnin käyttöön esimerkiksi markkinointitarkoituksissa tehtäviin analyyseihin Helsinki Flea Marketilla on oikeutettu etu. Lisäksi rekisterinpitäjän valituilla yhteistyökumppaneilla voi olla tietyin rajoituksin oikeus käyttää tietoja edellä mainittuihin omaan liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin, esimerkiksi erilaisten yhteisten palvelujen, konseptien ja liiketoimintamallien kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.

Automatisoitu päätöksenteko

Helsinki Flea Market ei hyödynnä automatisoitua päätöksentekoa.

Kenelle henkilötietojasi voidaan luovuttaa

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Miten suojaamme henkilötietojasi

Tiedot sijaitsevat Kirppari-Kalle -palvelun palvelimilla ja niitä käytetään Helsinki Flea Marketin tiloissa sijaitsevilta työasemilta suljetussa verkossa, joka on suojattu suojausohjelmistojen ja -laitteistojen avulla. Järjestelmän käyttö edellyttää käyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Paperilla säilytettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi

Tietoja säilytetään asiallisen yhteyden päätyttyä kirjanpitolain edellyttämän ajan.

Henkilötietoihin liittyvät oikeutesi

Sinulla on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi sekä pyytää tietojesi oikaisemista tai päivittämistä. Sinulla on myös oikeus kieltää tietojesi käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan tietosi. Pyynnöstäsi poistamme tietosi, ellei laki edellytä meitä säilyttämään niitä esimerkiksi kirjanpitotarkoituksiin. Lisäksi sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä, sekä pyytää meitä luovuttamaan itse toimittamasi tiedot, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa siirrettäväksi toiselle rekisterinpitäjälle. Toimittamalla kirjallinen allekirjoitettu pyyntö osoitteeseen: Helsinki Flea Market, Merikannontie 3 A sisäpiha, 00260 Helsinki. Pyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Jos Helsinki Flea Market on mielestäsi toiminut tietosuojaselosteen tai voimassaolevan lain vastaisesti, voit reklamoida siitä meille tai tehdä valituksen tietosuojaviranomaisille.

Tähän selosteeseen tehtävät muutokset

Palveluidemme kehittymisen ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumisen myötä voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta.